vervolg uitstapjes

Tijdens het gewone werk kwam ik tot de ontdekking dat homeopathische middelen soms een goede vervanging of aanvulling konden zijn voor reguliere medicatie. Uit weerzin voor de consumptie van medicijnen met de nodige bijwerking, ben ik gaan experimenteren met homeopathische medicatie. Ik heb dit vooral gedaan op gebieden waarbij de medicatie een onderdrukkende werking kan hebben op het bewustzijn van mensen (kalmerende middelen) of op het afweersysteem (antibiotica). Ik merkte bijvoorbeeld dat het homeopathische middel coffea (koffie) een goed alternatief voor een slaapmiddel kon zijn.
In mijn studententijd bood de Vrije Universiteit via een bijzondere leerstoel de mogelijkheid om homeopathische colleges te volgen.
Het paste toen niet in mijn denktrant om homeopathie te accepteren. Bewustwording werd immers niet bewerkstelligd door korreltjes en kruiden, maar door sociale betrokkenheid en actie.
Om vooral praktische redenen heb ik de opleiding tot homeopathisch arts gedaan.

De homeopathische opleiding heeft mijn denken een andere richting gegeven.  Ik werd me bewust van een andere samenhang, bewust van dat het leven op aarde een hoger doel dient. In plaats van als regulier arts voorwaarden te scheppen voor een optimaal functioneert systeem, kwam het accent op innerlijke kracht en zingeving. Op kijken naar patronen en niet vooral naar incidenten. Elke klacht is een signaal ven betekenis. Er is geen toeval.
En daarmee onderscheidt de complementaire geneeskunde zich van de reguliere geneeskunde.

De individualisering in onze samenleving heeft meer baat bij een subjectieve individuele benadering zoals centraal staat bij de homeopathie en andere alternatieve benaderingswijzen dan bij een universele objectieve of zelfs bij een benadering vanuit de sociale context. 
Tijdens de homeopathische opleiding werd me duidelijk eerst dat genezen meer is dan een herstel van een organische, psychologische of sociale structuur. Gezondheid is meer dan een teruggang naar de situatie die voorheen als gezond werd ervaren. Gezondheid heeft in zich om op een creatieve manier met belemmerende factoren om te gaan.
Achter een homeopathische behandeling ligt een streven om de mens naar zijn bestemming te laten gaan. Energetische blokkades veroorzaakt door organische afwijkingen, psychotraumata of sociale misstanden verzwakken de Dynamis, de kern waarin het afweervermogen van een individu is gezeteld. Andersom kan energieverlies verzwakking van de Dynamis, vooraf gaan aan een aandoening. Een longontsteking kan het gevolg zijn van een slecht evenwicht door een basisthema als zich niet geaccepteerd voelen, waardoor iemand veel energie steekt om bevestiging van zijn bestaan te krijgen. Een mens kan daardoor vatbaarder zijn voor een bacteriële infectie. Een basisthema wordt vaak een delusion genoemd. Bij een delusion hoort een homeopathisch middel. Thema’s worden in generaties doorgegeven. Dit karmisch patroon wordt miasma genoemd.
Met het passende homeopathisch middel wordt het evenwicht meer dan hersteld. Als het afweervermogen is hersteld, kan een mens op een creatieve wijze met zijn oude basisproblematiek omgaan.

Na ruim tien jaar gewerkt te hebben als fulltime huisarts, werd me de gelegenheid geboden om een praktijk in Apeldoorn over te nemen. Ik heb ervoor gekozen om een duopraktijk te starten waarbij ik zelf halftijds als huisarts ging werken. Het andere deel heb ik voor een groot deel gebruikt om mijn alternatieve praktijk vorm te geven.
Aanvankelijk hield dit in dat ik daarin als consultatief homeopathisch arts werkzaam was. Ik had een half tot een uur de tijd voor patienten. Dit was een verademing met de toenemende tijdsdruk die in de huisartsenpraktijk ontstond. Overeenkomstig de ervaring van collega huisartsen ontstond er door het gebrek aan huisartsen een verschuiving van zorg en begeleiding naar management en delegeren van taken om aan de dringende vraag naar zorg te voldoen. De zorgen over medicalisering werden bewaarheid. Ik denk dat hierin een nieuwe uitdaging voor huisartsen ligt, namelijk hoe met de mogelijkheden op gebied van automatisering en praktijkondersteuning op een efficiënte manier persoonlijke huisartsenzorg kan worden gewaarborgd.
Ik heb via videoregistraties wonderbaarlijk genezingen  door homeopathische artsen gezien. Maar omdat ik het niet in mij heb om me te focussen op één behandelwijze, heb ik naar ander complementaire behandelwijzen gezocht.
Mijn weg is de weg van grote lijnen, van  samenhang en verbinding.

Een revolutie in het alternatieve werk is het gebruik van de biotensor geweest. Een collega toonde met een wonderlijke methode om allergieën aan te tonen met een eenhandsroede. De oorsprong van deze methode van testen of waarnemen dateert ongeveer 4000 jaar geleden in het oude China.
Met de biotensor heb ik leren testen en waarnemen. Waarnemen van krachten en energie die wij met onze 5 zintuigen niet in beeld kunnen brengen. Ik beschouw het als mijn 7e zintuig. Ik heb gemerkt dat het niet alleen mijn 6e zintuig, mijn intuïtie kan bevestigen en ondersteunen. Het overstijgt mijn intuitief vermogen en het kan aan mijn intuitie vooraf gaan.
Aanvankelijk heb ik intuïtief getest en mij beperkt tot het vaststellen van allergie en diagnostiek van blokkerende omstandigheden, zoals chronische infecties als de ziekte van Pfeiffer, homeopathische miasma’s. Een duidelijke verbetering bracht mij het Rathega-systeem van Nico Westerman. Dit is een alomvattende diagnostisch en therapeutisch testsysteem gebleken te zijn op basis van radiesthesie. Radiesthesie is het term voor waarnemen van straling en energie. Het is de basis voor bioresonantie.
Testen is een betrouwbare methode om uiteenlopende zaken zichtbaar te maken.
In het gedeelte over energie en radiesthesie ga ik daar uitgebreid op in.

Naast het testen van aardse fenomenen ben ik op zaken van spirituelere aard gestuit. Steeds meer werd ik geconfronteerd met het gegeven dat negatieve krachten of machten het welzijn van mensen belagen. In het westen leven we letterlijk in een zielloze wereld. Dit in tegenstelling tot andere culturen. Ik heb inmiddels veel ervaring in de omgang met de zielewereld om ons heen. In het verlengde hiervan krijg ik steeds meer een beeld van levenscycli, waarbij leven en dood elkaar meerdere malen op lijken te volgen. Het geeft beelden van karma en bestemming.
Klachten, vooral bij de chronische klachten, hebben veelal een spiritueel karakter. Binnen de Rathega worden klachten teruggeleid naar de oorsprong. Mensen worden niet blanco geboren, er is als het ware bij de geboorte al een blauwdruk, een predispositie voor reactiepatronen. Een patroon kan zich via een aandoening. Deze predispositie hoeft niet van erfelijke aard te zijn. Via de zogenaamde archieftherapie is het mogelijk om de oorzaken voor het ontstaan van dit leven, pre-existentieel genoemd, te behandelen.
Via Henri de Vidal de st. Germain, regressietherapeut, ben ik in aanraking gekomen met dagdromen. Met behulp van visualisaties heeft het me handvaten gegeven om oerpatronen te vinden en uit te werken. Het heeft mij tevens bewust gemaakt van andere dimensies die raakvlakken hebben met onze aardse werkelijkheid. Dimensies waarin entiteiten of dolende zielen,  een  negatieve rol kunnen spelen op ons welbevinden. De dagdroom gaf mij de mogelijkheid om in een soort niemandsland, of liever allemansland, de meest wonderlijke ontmoetingen voor patiënten te arrangeren, waarin essentiële pre-existentiële problemen, oerpatronen, op een diep niveau werden opgelost.

Gezondheid heeft met ontwikkelen en groeien te maken. Met ondergaan, sterven en weer herboren worden. Later zal ik ervaren dat het herboren en opstaan een cyclisch proces dat aan dit leven vooraf begint en steeds weer doorgaat. Groeien en veranderen gaan samen.
Echte verandering moet van binnenuit gebeuren. Je kunt als buitenstaander of therapeut voorwaarden scheppen voor verandering, en je kan blokkerende omstandigheden weghalen. Dit kan alleen op basis van betrokkenheid en respect voor de integriteit van de ander.
Maar verandering gebeurt in de ander zelf, de ander heeft hoe diep verborgen, alles in huis om zijn basisprobleem aan te pakken. Je mag helpen om de weg daartoe vrij te maken.
Het heeft met karma, weg en bestemming te maken.
Door te intuitief te luisteren naar jouw innerlijke stem, volg je spiritueel jouw weg.
Ik hanteer de termen spiritueel en intuitief door elkaar.
Per definitie zouden ze verschillend van karakter moeten zijn. Intuïtief heeft met innerlijke processen te maken en spiritueel heeft met inspiratie van buitenaf te maken. Maar in principe zijn ze verweven. Voor mij heeft het met een grootse nabijheid te maken, een stem van binnen, èn en tegelijkertijd van om ons heen.
Wij mensen zijn als druppels in een Goddelijke wereldzee. De ene druppel is verschillend van de andere en toch zijn wij allen éen.

<<<terug naar onderweg