Een tipje van de sluier opgeLicht.

Er is op dit moment zoveel synchroniciteit in informatie over de Bron binnenin.
Niet alleen via Kryon, Pamela Kribbe en andere channelingen of de Gnostische teksten.
Maar ook de verhalen van mensen als Christina von Dreien, Tijn Touber, Edith Eger wijzen eenzelfde kant op.

Het Universum is aan het veranderen.
Op dit moment.
Juist in deze wereld die zo vast zit in slachtofferbewustzijn.
Vast in de overtuiging dat ons geluk te maken heeft met vervullen van voorwaarden en met omstandigheden.
Waardoor onvoorwaardelijk Licht en liefde buiten bereik blijven.
Wij zo vast zitten in ons hoofd, in verdeeldheid, in eigen belang, in tekort gedaan voelen.
Of in tekort voelen schieten.
In angsten en zorgen, in onvrede.
In boosheid.

Alles lijkt zo vast te zitten.
Maar als je jouw hart open durft te zetten, zie je vooral beweging.
Zo komt het Al letterlijk aan het Licht.
Wij zijn het Licht.
wij zijn de engel zelf.
Wij zijn lichtdragers
Het Licht is in ons.
Wij zijn het Licht.

Het is een lange weg geweest.
En boodschappen van verLichte zielen zijn altijd weer omgezet in ego.
Boodschappen zoals die van Yeshua als: “Ik ben het Licht van de  wereld.”
Dat hebben wij vertaald als: “Hij is het Licht der wereld”.
Maar staat er niet “het Ik”, het Hogere Zelf ( jeZelf) is het Licht der wereld?
Of ruimer vertaald, als wij het Licht steeds meer durven te erkennen: het Licht van de wereld is in jou en mij.
En de bijzondere uitspraak: “heb je naaste lief als jeZelf”.
Doet het niet eigenlijk in eerste instantie een beroep op je om jeZelf lief te hebben?
En legt dat niet de basis voor een liefdevol leven?
Zoals Edith Eger in haar indrukwekkende boek “Het Geschenk” meegeeft: “Als ik van mijZelf hou, leert de wereld ook van zichZelf te houden.

Als wij de Heelheid in onsZelf ont-dekken,
wordt de Heelheid in Al-wat-is vanZelfsprekend.

We mogen weer naar de kern, naar de Bron gaan.
Naar het Licht in ons Zelf.
Het Hogere Zelf, de unieke individuele expressie van de Allesomvattende creatieve Bron in elke mensenziel.
Die kern in ons, die weet heeft van de Heelheid van het Al.
Dat het een niet los van de ander staat.
Dat wij niet los staan van de ander.
Dat alles naadloos verbonden is en klopt.
Dat Alles is, zoals het is bedoeld.
Om ons uiteindelijk door het donker naar het Licht te leiden.
Het Licht in ons.

Ik zie wonderlijke stappen naar Heelheid in mensen om mij heen.
In mensen met wie ik mij in de praktijk mag verbinden.
Ik zie mensen met al hun beperkingen meer Heelheid ervaren.
Juist in onze verbrokkelde wereld.

Een tip van de sluier is opgeLicht.
We zijn door de geluidsbarrière heen.
Maar we hoeven niet sneller dan het geluid te gaan.
Niet sneller dan het Licht te gaan.

Wij zijn het Licht.