Voorbij de horizon


Vervolgstappen voorbij de horizon.
Nieuwe perspectieven van binnenuit.

De rode lijn in Zijnswijze is de stap van materieel (3D) bewustzijn naar wat ik noem karmisch bewustzijn.
Karmisch bewustzijn gaat over de relatie tussen tegengestelde krachten.
Om in het spanningsveld tussen tegengestelde elementen een creatieve ruimte te creëren.
Om een weg van Licht in deze harde aardse wereld te vinden, juist in het donker van onze wereld.
Niet door tegenstellingen te demoniseren, maar de samenhang ervan in oog te houden.
Niet een wereld van of/of, maar van en/en.
Er is geen Licht zonder donker, er is geen leven zonder dood.
Dat bewustzijn geeft een andere focus van kwaliteit van leven.
3D bewustzijn zet ons vaak vast in kwantiteit, meer van het goede. Maar meer geeft veelal geen voldoening. De mens lijkt onverzadigbaar te zijn. Met als gevolg onbalans door een onrechtvaardige verdeling, onderdrukking en destructie. Met als gevolg verdeeldheid.
De problemen van deze tijd.
In het karmische bewustzijn staat reïncarnatie centraal met de dood als een reset. Als een herstart met een update van inzichten door opgedane ervaringen uit meerdere levens of parallelle werelden.
We worden geboren, we doen ervaringen op in een leven, we sterven en we worden weer geboren met ergens in ons celgeheugen ervaringen uit onze parallelle werelden.
Mensen kunnen juist door de confrontatie met lijden tot overstijgende inzichten komen. Verhoogd bewustzijn op basis van het overwinnen of liever transformeren van beperkingen.
En zo is er een weerkerende cyclus van door beperkingen en de dood geboren worden in verhoogd bewustzijn.
Het leven in 3D als appèl om te ontwaken.
Als een horizon die in dit leven feitelijk nooit zal worden bereikt.

Voorbij de horizon.
Wat als het karmische patroon overstegen kan worden?
Als wij niet meer hoeven te struikelen om te leren lopen?
Als we in volledig bewustzijn spiritueel kunnen groeien
zonder steeds weer te moeten sterven?
Dat ons bewustzijn zover is toegenomen,
dat we in dit leven al tot verLichting komen,
Als gewone mensen die zich met elkaar verbinden,
als we ons met Gaia, moeder Aarde, verbinden.
Vanuit de Bron.
Van binnenuit.

De ouden voorspelden het al over 2012.
In 2018 heeft dat meer vorm gekregen
en leeft het door in mensen.
Het laat zich zien in het Nu.
Hoopvol
verbonden in
liefdevol
Licht.