Het Galactische Portaal is geopend.


Zoals in veel voorspellingen is gedaan, zou er in deze jaren een verbinding komen met het Galactische geHeel.
Ik heb jaren geleden een beeld gekregen van een nieuw chakra, een 8e chakra.
Tot mijn verbazing bevond het 8echakra zich niet boven het 7e chakra als een eventuele verbinding met het Galactische Geheel, ook wel het Universum of de Scheppende Kern. Maar het bevond zich bovenaan de borstbeen. En het leek gekoppeld te zijn aan de kleur bruin.
Ik heb me erop laten lezen, maar daar kwam ik niet mee verder.
Begin februari 2022 kreeg ik ernstige klachten van benauwdheid, wat vreemd was want ik ben in mijn leven nooit echt ziek geweest. Het was een gedwongen retraite.
Ik heb mijn aura laten lezen om meer inzicht te krijgen in het wat en waarom.
Dat gebeurde op Valentijnsdag.
Ik mocht doorkrijgen dat de Galactische Portaal geopend is.
Dat zou gekoppeld zijn aan het 8e chakra en mijn 13e auralaag.

Het is nu tijd.
Alles komt nu samen, zoals het Al was voorspeld.
Nu de mens zich van de Innerlijke Goddelijke Bron bewust is geworden, mag die zich in het grote geHeel laten zien en zich laten kennen.
En kan zo op een volwaardige wijze een Universele rol meespelen.
De Aarde en de bewuste mensheid is met wezenlijke stappen bezig om deel te nemen aan het Galactische geheel.
Die mens is als het ware herboren, aan het ontwaken.
En dat gaat nog steeds met geboortepijn.

Het orgaan van het 8e chakra is de Thymus.

    symbool van het achtste Chakra

Aanvankelijk koppelde ik het 8e chakra aan de aardekleur bruin.
Ik kreeg binnen: wij eren met de kleur bruin de Aarde voor haar liefdevolle betrokkenheid.
Maar er is ook een multidimensionale kleur, namelijk turquoise.   
Het 8e chakra zit als de thymus tussen het hartchakra (groen) en keelchakra (blauw)  in.
Het zal een schakel zijn tussen verschillende dimensies van binnen uit.
Door nieuwe inzichten via de Quantum Fysica wordt inmiddels wetenschappelijk aangenomen dat onze ziel meerdere (vele) werkelijkheden kent. Omdat die zich allemaal in het nu bevinden spreken we niet meer van vorige levens, maar van parallelle werelden.
Het maakt communicatie tussen onze parallelle werelden mogelijk.
Daardoor wordt Quantumhealing mogelijk.
Het 8e chakra is gecombineerd met de 13e auralaag.
De 13e auralaag heeft dezelfde kernbetekenis van nieuw begin.
En het maakt het potentieel vrij van de 12 DNA- lagen.
Maar daar komt nog informatie van binnen.

De Innate.
Door inspiratie vanuit de informatiestroom van Kryon ben ik 3 jaar geleden begonnen met het aanspreken van de Innate.
Nu het Galactische Portaal is geopend, is de impact van het uitspreken van de Innate affirmatie wonderlijk helder.
Alles is en Alles heeft bewustzijn.
Ons lichaam heeft bewustzijn.
Onze cellen vormen een bewustzijnsveld, ook wel het Celgeheugen genoemd.
Ons DNA maakt deel uit van dat bewustzijnsveld.
En met dat veld kunnen wij communiceren.
We kunnen met ons lichaam communiceren.
Het Lichaamsbewustzijnsveld wordt de Innate genoemd.
De Innate is ons aangeboren intelligente Lichaamsbewustzijn.
Met een affirmatie kunnen we de Innate aanspreken.
De Innate is nog geprogrammeerd op karmische processen.
Dat wij mensen alleen kunnen groeien door lijden, door pijn en trauma’s heen.
Er is nu een nieuwe fase aangebroken door het besef van de Creatieve Bron binnenin ons.
We mogen ons er nu van bewust worden dat we het donker en negativiteit niet moeten wegdrukken, maar mogen omarmen om te transformeren naar een Hoger Bewustzijn. Of misschien beter, dat we in het donker, in de zwaarte van alle beperkingen ons Zelf mogen omarmen.
Dat maakt de weg naar liefde en Licht vrij.
Dat is onze bijdrage aan het Grote Geheel.
Nu is de tijd gekomen om de Innate te deprogrammeren, weer open te maken.
En zo een meer dimensionele wijze van heelheid ervaren.

Nieuwe Innate affirmatie.

Aan mijn Innate,  
Mijn oorspronkelijke Zelf, mijn celbewustzijn,  
het Quantumveld van mijn totale DNA, waarin al mijn ervaringen van alle werkelijkheden zijn opgeslagen,
geef ik de opdracht om alle belemmeringen op te heffen die  de verbinding met mijn totale Zijn,
met mijn oorspronkelijkheid, 
met het Goddelijk element in Mij, 
met het innerlijk kind  verhinderen.
 
Karma en slachtofferbewustzijn zijn niet meer nodig. 
ik hoef niet meer te sterven om op te staan in een hoger bewustzijn.
Ik hoef niet meer uit balans te raken door beperkingen, prikkels en andere uitdagingen. 
Ik heb geen tegenslagen meer nodig, geen ziekte of beperkingen.
Ik hoef niet meer vast te zitten in patronen van schuld en boetedoeningen.
Mijn cellen hoeven niet meer te degenereren of af te takelen en kunnen regenereren naar een oorspronkelijk gezonde energetische staat uit een parallelle wereld.
Groeps- en genetische belastingen kunnen worden opgeheven.
Ik mag dat alles omarmen en op een liefdevolle wijze leven in dat wat is.
Ik ben ontwaakt in een bewustzijn van Licht en onvoorwaardelijke Liefde.
Laat dat Licht en die Liefde doorstromen in mijn totale Zijn, in al mijn cellen, in mijn Universum. 
In dankbaarheid voor wat is.  

ik ben er klaar mee mij altijd maar zorgen te maken . 
Ik ben er klaar mee bang te zijn voor alles om me heen. 
Ik ben er klaar mee mij bedreigd te voelen door de duisternis. 
Ik ben klaar met projecties van anderen, 
met vijanddenken,
met de betekenis van tegenslagen en ellende te negeren.
Ik ben klaar mij te kort voelen schieten of tekort gedaan voelen.

Ik ben Heel.
Ik ben onvoorwaardelijke Liefde.
Ik ben Licht.

Bron van Licht  in ons verankerd 
Uw betekenis is heilig 
Wat Is, geschiede in alle Werkelijkheden.
Geef het besef  dat wij “Dat Wat Is” nodig hebben, open kunnen aanzien. 
En ons Zelf leren omarmen. 
Onvoorwaardelijk in Liefde en in Licht, 
Kome wat Al is, 
Licht en liefde.

Amen

In de praktijk wordt de Innate-affirmatie via een geleide meditatie worden gedaan.
Ook zullen oude inprentingen in de Akasha-kronieken worden aangesproken en zo mogelijk getransformeerd naar Licht.
In het vervolg ervan zal de Quantum healing meer aan de orde komen.