De reis

Om als arts een pleidooi te houden voor niet-reguliere geneeskunde en spiritualiteit is een hachelijke zaak.
De brandstapels zijn nog niet afgeschaft. De inquisitie, in de vorm van de Nederlandse vereniging tegen kwakzalverij, neemt elke gelegenheid te baat om het vuurtje aan te wakkeren.
Dit is niet bedoeld als een verweerschrift.
Het is een getuigenis op basis van verhalen en ervaringen van patiënten, vrienden en van mijzelf.

Mijn leven lijkt zich in verschillende werelden af te spelen. Voor buitenstaanders hebben al die verschillende bezigheden in eerste instantie bijna geen raakpunten. Er lijkt een leidraad te zijn.
Ik voel me door een innerlijke stem steeds weer geleid naar wat mijn bestemming zal blijken te zijn. Een zoektocht, een verlangen om verschillende werelden te verbinden. Een verlangen om het spirituele te laten wortelen in onze aarde.
Het is een boeiende, inspirerende en wonderlijke reis met een missie.

Missie
Waarom deze website?

Ik wil verhalen van een weg van verbinding en harmonie in een chaotische wereld die elke verbinding lijkt te ondermijnen
Een wereld waarin we geluk en liefde vastpinnen in voorwaarden en bevestiging. Een wereld waarin we struikelen over tekorten. Van tekort gedaan voelen en/of te kort voelen schieten.
De reis geeft een beschrijving van een weg naar een veelbetekenend  leven. Van innerlijke voldoening over wie je bent in de breedste zin. Over bewustwording van vermogens en talenten.
Het geeft ruimte aan de ervaring van rijkdom dat het leven voorbij gaat aan ratio en zintuiglijk waarneembare werkelijkheid.

Een verhaal door dimensies heen, door levens heen.
Verkenningen in Niemandsland is in wezen struinen door het Universum, door Allemansland.
De ruimte waar alles Een en Al is, waar polariteit wordt overstegen.

Een verhaal over bewustzijn dat tijdloos is.
Bewustzijn dat werkelijkheden creëert.

Nieuwe dimensies
Ik kijk in gelaagdheden naar het leven, of liever naar mijn  levens.

Ik noem dat maar dimensies.

Ik ben  begonnen als regulier arts waarin ik 2dimensionaal heb geleerd gezondheid als een goed functionerend fysiek systeem te zien,
later 3dimensionaal met psychische en sociale componenten,
4dimensionaal door naar zingeving te kijken en
5dimensionaal  om mijn bewustzijn te bezien vanuit een overstijgend perspectief.

Dat laatste betekent voor mij: dit leven zien als een ervaringswereld die betekenis heeft in een groots geheel, een groots samenhang van Al dat is.
Binnen mijn werk als arts heb ik vele wegen mogen bewandelen. 
En voor mij is de cirkel (eigenlijk meer een spiraal) aan het ronden.
Praktisch gezien help ik nu medemensen om klachten vanuit een overstijgend perspectief te zien. Die klachten niet alleen in termen van waarde en betekenis te accepteren in dat wat is ( hoe moeilijk dat ook in ziekte kan zijn), maar om ook van daaruit een heelheid te creëren die een ongekende kracht kan opleveren.
Dat daarin ook fysieke problemen zo  wonderlijk kunnen verbeteren.

 De reiziger

Ik heb veel uiteenlopende rollen gehad. Beroepshalve ben of was ik gewoon regulier werkend huisarts, homeopathisch arts, bioresonantie arts, spiritueel begeleider, dromengeleider en ook actief in de automatisering van huisartsen. Daarnaast vader, echtgenoot, sporter, liefhebber van mensen en medeschepsel. Ik voel me rijk toebedeeld met dierbaren.

Ik heb geen deskundigheid op enig genoemd gebied. De stem heeft mij tot hier geleid en ik wil iets van de weg meegeven.
Als iemand zou vragen wat mijn verdienste is, dan zou ik antwoorden dat ik zonder al te veel nadenken probeer te doen wat mijn innerlijke stem zegt. En dat ik van daaruit verbindingen kan maken.

Daarbij ben ik veel dank verschuldigd aan al die mensen die naar mij hebben willen luisteren en hebben gesteund. Ze hebben op een betrokken wijze commentaar gegeven en mij op mijn weg hebben proberen bij te sturen. Ze hebben met mij meegeleefd.

Mijn gedachten en beelden zijn origineel in die zin dat ze door inspiratie via dagdromen en nachtelijke waken in een verhoogd bewustzijnsniveau uit een gemeenschappelijke bron of origine van informatie komen. Maar ook anderen putten uit deze bron; veelal eerder, tot duizenden jaren voorheen. Het is opvallend hoe vaak er sprake is van synchroniciteit.

Het verhaal is grotendeels autobiografisch van aard. Als groot liefhebber van literaire fictie, kan ik zelf alleen maar mijn eigen werkelijkheid beschrijven .

Richard Wieland

Onderweg

op reis

India, maart 2004.


Na een intensieve scholing gaat de bus met Nederlandse huisartsen over de stoffige wegen van India verder naar een nieuwe bestemming in Rajasthan. Ik zit naast mijn collega-huisarts Maarten. We hebben een open gesprek over hoe we tegen het vak aankijken. En we vertellen elkaar hoe wij daarin staan.
Maarten is erg actief op bestuurlijk niveau. Ik vind hem daar verrassend relativerend in. Bestuurders neigen zo vaak tot absoluut gedrag. lees meer>>>

bagage
Ik ben op Nieuw-Guinea geboren, de laatste kolonie van Nederland in Azië. Mijn vader zat bij het Nederlandse strijdkrachten en hij was daar gelegerd. Mijn vader is een Indo, wat betekent dat hij Indonesisch (Javaans) en Europees (Zwitsers) bloed heeft. Mijn moeder is van Molukse herkomst.
Ik ben met de helm geboren, het geboortevlies zat bij de bevalling nog om mijn hoofd. In een oosterse cultuur als de Indonesische houdt dat in dat ik dan waarschijnlijk een paranormale begaafdheid zou hebben. lees meer>

 

reisgenoten
Vanaf mijn eerste week in Amsterdam kwam ik in een groep mensen, die een grote invloed hebben gehad op mijn verdere loopbaan. Mijn medestudenten en vrienden waren veelal actief en kritisch ten aanzien van gangbare patronen. Lees meer >>>

uitstapjes
Vanuit de idee dat er bij gezondheidsproblemen meer aandacht moest komen voor de sociale context van klachten,  heb ik bewust gekozen om te werken in een wijkgericht gezondheidscentrum in de Akkers in Spijkenisse.
Het werd een bijzondere ervaring waarin ik een hecht team van betrokken collega’s op een ludieke wijze nieuwe ideeen over gezondheidszorg kon vorm geven.  Naast de reguliere contacten tijdens het spreekuur waren de medewerkers actief in buurtgerichte activiteiten. Deze hebben waardevolle initiatieven opgeleverd. Niet zozeer dat hierdoor de beoogde vermindering van vervreemding en consumptie tot stand kwam. Het heeft mij meer gescherpt in mijn bewustzijn, dat echte verandering niet zozeer van buitenaf gaat door in structuren te faciliteren, maar door een innerlijke kern aan te spreken. vervolg >>

Het einde in zicht?

Kwaliteit van sterven en kwaliteit van leven hebben met elkaar te maken
Wij hebben de neiging om de dood te ontkennen. De dood komt pas aan het eind van het leven. Voor veel  mensen lijkt de dood het eind van het leven.
Wij zijn ons vaak pas bewust van de dood op het moment dat we met de dood geconfronteerd worden, bij onszelf of bij mensen dichtbij.
In onze samenleving is gezondheid gekoppeld aan een klachtenvrij en eeuwig leven. Dit is een illusie.
Die illusie creëert afhankelijkheid en ondermijnt onze veerkracht om een weg in deze onvolmaakte wereld te vinden.

De dilemma’s rond het beeld van gezondheid en sterfelijkheid heb ik in een college aan studenten aan de HBO Theologie Zwolle mogen duiden.
Het onderwerp Keuzes en afwegingen in het kader van dood
en levensbeëindiging kunt u in het bestand College dilemma’s rond eindigheid.

Nieuwe dimensies


Parallelle werelden, de nieuwe dimensies binnen de quantumfysica.
Ik heb een simpele uitleg over tijd, relativiteit en parallelle werelden.

Meestal breng ik het verhaal na een aantal consulten, als mensen vertrouwd zijn geworden met mijn manier van werken.
En als ik voel dat het ze verder op weg kan helpen.

Het verhaal gaat zo.
We leven in een wereld die zich materieel voordoet. En wereld die we kunnen waarnemen met onze zintuigen. Een wereld die absoluut lijkt te zijn, de enige tastbare werkelijkheid.
Materie geeft zekerheid, is maakbaar en is controleerbaar.
De gerichtheid op materie is gebaseerd op rationele wetmatigheden die door onze zintuigen moeten worden bevestigd. Vorm bepaalt waarde en betekenis. Materie leidt tot gezondheid, welzijn, voldoening, tevredenheid tot geluk. lees meer >>>

 • Het leven als speeltoneel.
  Zoals Vondel of Shakespeare al meegaven dat je het leven ook als een toneelstuk kan zien. En dat wij acteurs zijn  in een speels geheel.
  Ook al is het stuk zelf een drama.
  Ik las eens bij Uwe Kretschmer dat je het leven als een film kan zien en zo kwam ik tot het uitwerken van de metafoor van de bioscoop >>>

Andere dimensies

Nog even in het kort over dimensies:
– de derde dimensie met zijn vastheid en materie. De thema’s van streven naar zekerheid, maakbaarheid, perfectie en controle. Tegelijkertijd een dimensie van voorwaarde, van leven in termen van tekort (tekortschieten/ tekort gedaan), van slachtofferbewustzijn. De wereld met de uitdaging van polariteiten. De dimensie van oorzaak en gevolg.
– de vierde dimensie waarin dat slachtofferbewustzijn nog steeds speelt, alleen zonder de materie. Als je verhalen van mediums hoort in contact met overledenen, zitten alle kenmerken van het 3D bewustzijn er nog in. Ik noem de donkere zijde van de vierde dimensie, maar de dimensie van de dolende zielen. Onrustige energieën en ladingen die nog op deze aarde hun invloed hebben.
In mijn praktijk kan hierin gelukkig letterlijk veel Licht worden gebracht.
– de vijfde dimensie waarin er meer overstijgend inzicht komt van patronen, inzicht in een hoger streven. lees meer >>>

De kracht van de dualiteit.
Een bekend politicus begon zijn betoog altijd met twee dingen. Dat heet dualiteit.
Het leven heeft altijd twee kanten.
En als  die kanten tegengesteld zijn noemen we dat polariteit.
Het leven beweegt zich altijd tussen de twee polen.
En daar zit de dynamiek van het leven op deze wereld.
De stroom van de electriciteit alleen kan ontstaan als er een plus en een min is. Zonder de min geen stroom, als twee dezelfde polen met elkaar worden verbonden ontstaat er kortsluiting.
lees verder >>

Onvoorwaardelijke verbonden.
De symbiose op basis van het verschil.

Een prachtige symbiose is die van de Egyptisch plevier die de voedselresten en parasieten tussen de tanden van de krokodil  verwijdert.

Het ideaalbeeld van een relatie op onze 3D wereld is een symbiose.
Symbiose in de oorspronkelijke wijde betekenis is het langdurig samenleven van twee of meer organismen van verschillende soorten waarbij de samenleving voor tenminste een van de organismen gunstig of zelfs noodzakelijk is.
Een symbiose gaat uit van verschil van twee levensvormen en kan alleen positief zijn bij de gratie van het anders zijn van de ander.
>>meer

Bestemming

De bestemming is te zijn, daar waar je bent.
In het Hier en Nu.

Omdat we de sterk de neiging hebben om dat wat er is niet te willen, blijven we steeds in dat wat we niet willen. Dat noem ik een karmisch patroon.
Dat herhaalt zich totdat wij leven in dat wat is.

Door het karmisch patroon raken we uit verbinding met het Nu.
En met de vanzelfsprekende vrede met dat wat is, dit leven.
De film van dit leven valt onder de categorie “drama” en is geschikt voor alle leeftijden. De film gaat over de zwaartekracht van de materiële wereld. Een film waarin je betekenis denkt te krijgen door uiterlijke vorm en bevestiging van buitenaf. Een film van leven onder voorwaarden, van aantrekken en afstoten, van tekorten. Van je geslachtofferd voelen. Van slachtofferbewustzijn.

Je mag ophouden met altijd weer te zoeken naar dat wat niet is, het gras aan de overkant is niet groener.
Juist in tegenstellingen, in de dualiteit, is de dynamiek van het leven te vinden.
Een ongekende bron van mogelijkheden en energie van binnenuit.

Probeer dat wat is te accepteren.
Dat betekent niet dat je alles lijdzaam moet verdragen, maar dat je steeds weer gaat kijken wat de creatieve ruimte, wat de speelruimte is in dat wat is. Daaruit te handelen geeft een bijzondere kracht die je je leert om jouw eigen werkelijkheid te creëren.
Weet dat je heel kan zijn in de beperkingen van dit leven.
In de beperking toont zich de meester, is een wijs gezegde.

Weet dat je een allesoverstijgende creatieve geest bent en als een waar acteur jouw leven kan invullen.
Het thema van de film kan een acteur niet veranderen, maar als je de conditionering van deze film vanuit een overstijgend perspectief ziet, kan je in deze film werkelijkheden van verbinding en Licht creëren.
Je kan er voor kiezen om het slachtofferbewustzijn los te laten, in elke omstandigheid kan je voor creativiteit kiezen.
Het wonderlijke is dat karmische patronen dan ophouden en dat je zal merken dat er zich andere dingen aandienen. Van een kracht en schoonheid die je je tevoren niet kon voorstellen.
En dat die schoonheid eeuwigheidswaarde heeft.
Je kan in de beperkingen van dit bestaan voldoening vinden.
De grootste uitdaging is om onze 3D-conditionering van het denken los te laten. 
Het denken brengt ons steeds in dat wat er niet is, maar wat er zou kunnen zijn. Wat er zou kunnen gebeuren. Dat haalt ons uit verbinding.
Je wordt uitgenodigd om tegen de stroom in jouw eigen Universum te creëren vanuit jouw unieke, authentieke vorm.
Maak van dit leven jouw feestje.

In wezen is het simpel.
Leven in het Nu is leven vanuit het hart.
Leven vanuit de innerlijke stem, vanuit de verbinding met jeZelf, met de ander, met het Universum.

Leven vanuit liefde, onvoorwaardelijk en met passie.
Verbonden met  Licht en andere Lichtbewuste zielen.
Over de grenzen van de dood heen.

 

Vrede op jouw weg,
Vrede voor jou.

 

van Desiree Mekke, 2017.

 

Contact

Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker in het eerste Licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.
Dan zal ik leven.

Huub Oosterhuis

 • Wie ben ik.
  Ik ben Richard Wieland.
  Ik voel me omgeven door dierbare en inspirerende mensen.

  Allereerst door mijn gezin met Kaj, Paula, Annemart, Frijk, Havi, Odile, Jan Willem, en Betteke.
  En dan alle lieve mensen om ons heen.
  Ik verbaas me vaak over de liefdevolle intenties die naar ons toe komen.
  Ik voel me een dankbaar mens.
 • Jouw reis?
  Deze website is in eerste instantie bedoeld als een wegwijzer voor de mensen die  mijn praktijk voor complementaire geneeskunde bezoeken. Kijk op www.rwieland.nl .
  Ik zie een  klacht of beperking, ook van strikt medische aard, als een handreiking om een uniek zielepad te bewandelen.
  De weg naar verLichting.
  De weg naar verbinding.
   
  Bij onze geboorte en door het leven in deze wereld raken wij letterlijk het spoor van de weg naar verbinding vaak bijster. 
   
  Wij mensenzielen zijn voorbestemd om een weg van Licht en harmonie te bewandelen.  
  En dat kan ook in deze 3D wereld. 
  In dit leven mag elke ziel een eigen Universum creëren door de overstijgende verbinding met de Bron weer aan te gaan, met het Goddelijke binnenin.
  Het
  zielepad is in eerste instantie een mooie, adembenemende, magische reis naar binnenin om te merken dat die reis allesomvattend is.
   
  Van binnenuit naar de totaliteit. 
  Want wat binnen in de kern is, bevat ook onze alles omvattende werkelijkheid. 
  Het paradoxale wonder van synchroniciteit.
  Van niet-lineair weten waarin alles al is.
   
  Waarin elk moment betekenis heeft.  
  Waarin iedere ziel een authentieke betekenis heeft. 
    
  De kunst van Zijn,
  God binnenin,
  Het volmaakte in ons Zelf.
  Heden, verleden, toekomst.
  Heel en  Al in ons Zelf.
  Alles is Een.
  Een is Alles.
  Dat maakt het verschil.


Dit kernachtige en ontroerende  gedicht kreeg ik weer van  Desiree Mekke,
juli 2019.
Het vertelt me iets over de reikwijdte van mensenzielen.

  • Links:

   Wil je ook op pad gaan naar het Licht in jeZelf, bekijk dan mijn praktische website www.rwieland.nl. 
   Je bent van harte welkom !
   -Mocht je de intro van de website niet kunnen zien:  hier de link

   -College op Windesheim HBO-studie Theologie in Zwolle op 8 April 2019:
   Licht op ziekte.

   – De geleide meditaties hebben een andere plek gevonden: klik op de Bron.

   Wil je reageren, dan kan dat.
   Heel graag zelfs!
   Wil je een download van een van de meditaties?

  • Aanmelden nieuwsbrief
Review
Hallo Richard,
Ik heb je website bekeken, het vertolkt precies wat jij mij in al die jaren hebt meegegeven en waardoor ik pas werkelijk vanuit mijn hart kon gaan leven! Hier en daar kleine taalfoutjes, daar kan ik niets aan doen dat moet mij dan weer opvallen ;-)….
Ik denk dat het voor mensen die er open voor staan veel ondersteuning kan bieden. Als ik terugkijk bij mijzelf had ik het misschien ook wel prettig gevonden om hetgeen jij mij tijdens de consulten meegaf nog ergens weer verwoord te zien staan. Aan de andere kant, het heeft sowieso wel doorgewerkt, ondanks dat ik vaak niet alles meer kon terughalen wat er gezegd was. Zoiets als het planten van een zaadje dat later tot ontwikkeling komt. Wat dat betreft voel ik mij echt een bevoorrecht mens …
Ik hoop dat je nog velen op deze manier kan helpen en dat de website erbij kan ondersteunen.