Het Hogere Zelf

Einde verhaal:
Van slachtofferbewustzijn naar Lichtbewustzijn.

We leven in deze wereld vooral in ons hoofd, waarin we ervaren dat ons leven betekenis heeft door erkenning van anderen.
In de veronderstelling dat ons geluk wordt bepaald door omstandigheden, door incidenten, door voorwaarden.
Als, als, als, dan ….

Maar verhalen zitten niet in het allesomvattende NU.
Het zijn virtuele beelden die via ons denken keer op keer traumatische beelden creëren.
Dat kunnen gebeurtenissen van dit leven zijn, in de familie lijn, van vorige levens.
Die verhalen houden ons dan uit verbinding met het hart en met elkaar.
Dan zitten we gevangen in ons hoofd.
In angst, zorgen, in het verschil moeten maken.
In een leven van controle, van macht en overmacht.
In een gerichtheid op tekorten die we moeten compenseren.
We creëren zo een wereld van verdeeldheid.
We zijn slachtoffers en daarmee ook daders.

Wat als we in de diepte, in de kern dragers van Licht zijn?
En we een diep besef van heelheid en eenheid in ons dragen.
Vanuit die heelheid onze eigen werkelijkheden van liefde kunnen scheppen.
Dat we in wezen altijd dragers van Licht zijn, diep met elkaar en met alles verbonden.
Dat alles éen is en wij alles zijn.
Altijd Al.
Als mensen, als zielen, als Universum.
Een Geheelheid van Licht en Liefde.

Wat als het de bedoeling is dat de wereld van het hoofd ons gegeven is?
Een lelijk ingepakt cadeautje, waarvan we de strekking NU mogen leren kennen.
Dat we in het NU het hoofd verbinden met de ziel, met het Innerlijk weten.
Dat al die beperkingen en machteloosheid zijn bedoeld om naar een ander bewustzijn te gaan.
Een doorleefd Lichtbewustzijn.
Geen beperking, geen tegenkracht of sabotage van welke aard dan ook, maar een uitnodiging of een opening.
Tegenkrachten en tegenslagen zijn ons gegeven om ons ware zelf te vinden.

Dat is de beweging die nu plaats vindt.
Vanuit het hoofd met constructies, voorwaarden, geldingsdrang dat een wereld van verdeeldheid en vernietiging in zich draagt.
Naar een Innerlijk BewustZijn van Heelheid.
Van allesomvattende liefde.
Een allesomvattend BewustZijn.
Weet je daarin gekend,
Altijd Al.
Namasté

Afrondingsmeditatie

en ook de registratie van de afrondingsavond