Nieuwe dimensies


Parallelle werelden, de nieuwe dimensies binnen de quantumfysica.
Ik heb een simpele uitleg over tijd, relativiteit en parallelle werelden.

Meestal breng ik het verhaal na een aantal consulten, als mensen vertrouwd zijn geworden met mijn manier van werken.
En als ik voel dat het ze verder op weg kan helpen.

Het verhaal gaat zo.
We leven in een wereld die zich materieel voordoet. En wereld die we kunnen waarnemen met onze zintuigen. Een wereld die absoluut lijkt te zijn, de enige tastbare werkelijkheid.
Materie geeft zekerheid, is maakbaar en is controleerbaar.
De gerichtheid op materie is gebaseerd op rationele wetmatigheden die door onze zintuigen moeten worden bevestigd. Vorm bepaalt waarde en betekenis. Materie leidt tot gezondheid, welzijn, voldoening, tevredenheid tot geluk. lees meer >>>

  • Het leven als speeltoneel.
    Zoals Vondel of Shakespeare al meegaven dat je het leven ook als een toneelstuk kan zien. En dat wij acteurs zijn  in een speels geheel.
    Ook al is het stuk zelf een drama.
    Ik las eens bij Uwe Kretschmer dat je het leven als een film kan zien en zo kwam ik tot het uitwerken van de metafoor van de bioscoop >>>

Andere dimensies

Nog even in het kort over dimensies:
– de derde dimensie met zijn vastheid en materie. De thema’s van streven naar zekerheid, maakbaarheid, perfectie en controle. Tegelijkertijd een dimensie van voorwaarde, van leven in termen van tekort (tekortschieten/ tekort gedaan), van slachtofferbewustzijn. De wereld met de uitdaging van polariteiten. De dimensie van oorzaak en gevolg.
– de vierde dimensie waarin dat slachtofferbewustzijn nog steeds speelt, alleen zonder de materie. Als je verhalen van mediums hoort in contact met overledenen, zitten alle kenmerken van het 3D bewustzijn er nog in. Ik noem de donkere zijde van de vierde dimensie, maar de dimensie van de dolende zielen. Onrustige energieën en ladingen die nog op deze aarde hun invloed hebben.
In mijn praktijk kan hierin gelukkig letterlijk veel Licht worden gebracht.
– de vijfde dimensie waarin er meer overstijgend inzicht komt van patronen, inzicht in een hoger streven. lees meer >>>

De kracht van de dualiteit.
Een bekend politicus begon zijn betoog altijd met twee dingen. Dat heet dualiteit.
Het leven heeft altijd twee kanten.
En als  die kanten tegengesteld zijn noemen we dat polariteit.
Het leven beweegt zich altijd tussen de twee polen.
En daar zit de dynamiek van het leven op deze wereld.
De stroom van de electriciteit alleen kan ontstaan als er een plus en een min is. Zonder de min geen stroom, als twee dezelfde polen met elkaar worden verbonden ontstaat er kortsluiting.
lees verder >>

Onvoorwaardelijke verbonden.
De symbiose op basis van het verschil.

Een prachtige symbiose is die van de Egyptisch plevier die de voedselresten en parasieten tussen de tanden van de krokodil  verwijdert.

Het ideaalbeeld van een relatie op onze 3D wereld is een symbiose.
Symbiose in de oorspronkelijke wijde betekenis is het langdurig samenleven van twee of meer organismen van verschillende soorten waarbij de samenleving voor tenminste een van de organismen gunstig of zelfs noodzakelijk is.
Een symbiose gaat uit van verschil van twee levensvormen en kan alleen positief zijn bij de gratie van het anders zijn van de ander.
>>meer